Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

Links

Routekaart Verduurzaming Monumenten

De monumentensector wil verduurzamen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van monumenten is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden. De SOM (voorheen Landelijke Federatie het Behouden Huis) onderschrijft de routekaart. www.duurzaamerfgoed.nl/

 

Federatie Instandhouding Monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten is de belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten. www.fimnederland.nl

  

RCE
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is samen met anderen verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen.
www.cultureelerfgoed.nl

 

Nationaal Restauratiefonds

Het NRF wordt wel beschouwd als de kassier van de overheid, als het gaat om monumentensubsidies. Zij beheren namelijk het “revolving fund”, waaruit tegen lage rentes restauratieprojecten gefinancierd kunnen worden. www.restauratiefonds.nl

 

Monumenten.nl
Echte monumentengekken kijken op deze monumentensite. Voor zowel een ‘beginner’ als een doorgewinterde erfgoedliefhebber biedt deze site een ruim aanbod aan informatie. Stappenplannen, veelgestelde vragen, speciale dossiers en voor nog heel veel meer:
www.monumenten.nl

 

Heemschut bescherming cultuurmonumenten

De vereniging Bond Heemschut zet zich in voor het behoud van cultuurmonumenten. Heemschut doet het al sinds 1911 en heeft dan ook vele reddingen op zijn naam staan.  www.heemschut.nl 

 

Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Vanaf 2001 ontstaan bij diverse erfgoedinstellingen de eerste gedachten om de monumenten van het Rijk met een zuivere erfgoedfunctie dichter bij het particuliere erfgoedveld te brengen met het oog op beter en efficiënter beheer en behoud. In 2016 leverde Minister Blok 29 Rijksmonumenten aan de NMo met daarbij een eenmalige instandhoudigingssubsidie. Het uitgangspunt van de NMo is om in ieder geval deze monumenten efficiënt te behouden en beheren. www.nationalemonumentenorganisatie.nl/

De NMo verzorgt ook een website voor vraag en aanbod naar monumenten:  https://www.monumentenportaal.nl/